Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Konferencja "Młodzież wobec współczesnych zagrożeń" - edycja II

Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych  Dolnośląskiej  Szkoły Wyższej ma zaszczyt zaprosić dyrektorów szkól, pedagogów, psychologów, specjalistów ds. bezpieczeństwa w szkołach, przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w drugiej edycji konferencji pt.:

 

Młodzież wobec współczesnych zagrożeń.

Stop dopalaczom!!!

 

Anonsowana konferencja to integralna część projektu Bezpieczna młodzież realizowanego od roku 2008  przez Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW  na rzecz profilaktyki, diagnostyki i przeciwdziałania w sytuacjach zagrożeń, na jakie narażona jest współczesna młodzież.  Wcześniejsze etapy tego projektu to m.in.:

-  wydanie w roku 2009 podręcznika  „Bezpieczeństwo w szkole”  przygotowanego przez Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych  we współpracy z ekspertami z Komendy Miejskiej i  Wojewódzkiej Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu;

- realizacja projektu  Kolekcja zagrożeń, do którego Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa  DSW został zaproszony  przez Komendę Miejską  Policji we Wrocławiu (projekt przewidywał adresowany do młodzieży konkurs na scenariusz filmu „ Kolekcja zagrożeń” -  Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW  uczestniczył w  rozstrzygnięciu konkursu,  dokonał ekranizacji zwycięskiego scenariusza i podjął, również we współpracy z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu,  akcję dystrybucji  filmu w  placówkach oświatowych  połączoną ze spotkaniami z rodzicami, uczniami i nauczycielami . Projekt objęty honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia);

- organizacja pierwszej edycji  - objętej patronatem  pani Beata Pawłowicz, Dolnośląskiej Kurator Oświaty oraz  Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa  Dolnośląskiego – konferencji  Młodzież wobec współczesnych zagrożeń (15 kwietnia 2015 r.);

-  realizacja bezpłatnych warsztatów Młodzież 2.0 bez ryzyka – bezpieczeństwo w sieci a nowe technologie  - warsztaty,  adresowane do   młodzieży w wieku ponadgimnazjalnej, realizowane są w poszczególnych szkołach, a ich tematyka dotyczy cyberzagrożeń, bezpieczeństwa użytkowników siec, sytuacji kryzysowych związanych z „wszechobecnością” nowych technologii . Warsztaty objęte są honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego;

- wznowienie w roku 2016  podręcznika   Bezpieczeństwo w szkole”.

 

II edycja konferencji  Młodzież wobec współczesnych zagrożeń – jako integralny etap projektu  Bezpieczna młodzież –  ma na celu  podtrzymywanie  i dalsze propagowanie wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów, terapeutów  i rodziców  szerokiej debaty na temat kontekstów współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży  oraz sposobów diagnozowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z nimi.  Tematem szczególnie eksponowanym w ramach aktualnej edycji konferencji będzie zagadnienie niebezpieczeństw wynikających z dostępu młodzieży do substancji odurzających, określanych ogólnie mianem dopalaczy.

 

Kluczowym punktem konferencji będzie debata społeczna z udziałem ekspertów i przedstawicieli środowisk  młodzieżowych.  Debatę poprowadzi  prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW. Debacie towarzyszyć

będą warsztaty adresowane do  młodzieży,  nauczycieli i rodziców, poprowadzone przez teoretyków i praktyków zaangażowanych  w diagnozowanie, profilaktykę i skuteczne przeciwdziałanie sytuacjom wynikającym z ryzykownych zachowań młodzieży.

Główny cel warsztatów to wyposażenie  uczestników w narzędzia pozwalające na aktywne przeciwdziałanie diagnozowanym zagrożeniom.

 

 

Prosimy dokonywać zapisów na warsztaty w formularzu zgłoszeniowym.

Poszczególne warsztaty odbędą się pod warunkiem rejestracji grupy uczestników.

Zgłosznia na konferencję

Zapisy

Program konferencji

Kontakt

Kinga Strzelecka
e-mail: kinga.strzelecka@dsw.edu.pl
tel. 71 354 60 62
tel. 609 664 900

Miejsce i termin konferencji:

Dolnośląska Szkoła Wyższa,
Centrum Konferencyjne,
ul. Strzegomska 55, 
9.05.2016 r., godz. 900-1500