Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Warsztaty - Młodzież 2.0 bez ryzyka

Bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzież 2.0 bez ryzyka bezpieczeństwo w sieci a nowe technologie

Tematy warsztatów:

  1. „Like - Dislike”. Prawne i międzyludzkie skutki działania w sieciach społecznościowych.
  2. „Haker - przestępca czy aktywista?” Złe i dobre strony sieciowego haktywizmu.
  3. „Gdzie latać i jak latać” bezpieczeństwo lotów dronami  i filmowania z powietrza
  4. Cyberprzestrzeń i jej zagrożenia dla społeczeństwa, obywatela i państwa.
  5. Wojna i konflikt w cyberprzestrzeni.
  6. Cyberterroryzm – nowe oblicze terroryzmu. 

 

Warsztaty adresowane są do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako „pokolenia sieciowego”, pokolenia dorastającego w środowisku cyberprzestrzeni i nowych technologii. Edukacja i rozrywka, przyjaźnie i emocje, nadzieje i perspektywy – wszystkie te wymiary zapośredniczone są w ich życiu przez sieć i technologiczne nowości.

 

Czy potrafią korzystać z nich rozsądnie? Czy nie zwodzi ich poczucie, jakoby cyberprzestrzeń i nowe technologie to naturalne i w pełni oswojone środowisko? Czy umieją dostrzec zagrożenia i pułapki, w jakie wciąga ten technologicznie bogaty, sieciowy świat? 

 

Spotkania realizowane w ramach warsztatów „Młodzież 2.0 bez ryzyka” służą zaszczepieniu wrażliwości na te kwestie i przygotowaniu uczestników do zderzenia z negatywnymi i niebezpiecznymi aspektami cyberprzestrzeni i nowych technologii.

 

Przygotowanie i prowadzenie warsztatów powierzone zostało specjalistom z zakresu bezpieczeństwa oraz komunikacji społecznej – wszyscy prowadzący rekrutują się spośród kadry naukowej i dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. W ramach jednorazowego spotkania realizowane są dwa lub trzy spośród anonsowanych tematów. Kwestia miejsca i czasu ustalana jest indywidualnie.

 

Warsztaty realizowane są pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Patronat Marszałka Województwa Dolnośląskiego.