Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Projekt „Bezpieczna młodzież”

Od roku 2008 Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych realizuje szeroko zakrojony projekt Bezpieczna Młodzież, poświęcony profilaktyce, diagnostyce i przeciwdziałaniu w sytuacjach zagrożeń, na jakie narażona jest współczesna młodzież.

 

Jeden z pierwszych etapów tego projektu to wydany w roku 2009 podręcznik „Bezpieczeństwo w szkole”, przygotowany przez Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych we współpracy z ekspertami z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

Inny ważny etap to realizowany od lutego 2014 roku we współpracy z Komendą Miejską Policji we Wrocławiu i przy współudziale Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej projekt Kolekcja zagrożeń (a w ramach tego: adresowany do młodzieży konkurs na scenariusz filmu „Kolekcja zagrożeń”, ekranizacja zwycięskiego scenariusza, dystrybucja zrealizowanego filmu w placówkach oświatowych połączona ze spotkaniami z rodzicami, uczniami i nauczycielami). 

 

Projekt objął honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia – Rafał Dutkiewicz

 

Kolejnym etapem projektu Bezpieczna Młodzież była zorganizowana w kwietniu 2015 roku konferencja Młodzież wobec współczesnych zagrożeń, której celem było zainicjowanie wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dziennikarzy i rodziców szerokiej debaty na temat kontekstów współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży oraz sposobów diagnozowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z nimi. Patronat nad konferencją objęła Dolnośląska Kurator Oświaty.

 

W październiku 2015 roku zainicjowany został nowy etap projektu  tym razem w postaci warsztatów Młodzież 2.0 bez ryzyka – bezpieczeństwo w sieci a nowe technologie. Warsztaty adresowane są do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako „pokolenia sieciowego”, pokolenia dorastającego w środowisku cyberprzestrzeni i nowych technologii. Spotkania realizujemy w szkołach, ośrodkach kultury, centrach młodzieżowych. Prowadzącymi są pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW. Warszaty realizowane są pod  honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

 

Na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016 roku udostępniona zostanie elektroniczna wersja zaktualizowanego i uzupełnionego podręcznika „Bezpieczeństwo w szkole”. Zainteresowane placówki oświatowe będą mogły korzystać z jego zawartości nieodpłatnie.

 

Natomiast w maju 2016 roku odbędzie się druga edycja konferencji Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. Szczegółowe informacje na temat jej programu i warunków uczestnictwa podane zostaną do 1. lutego 2016 roku.

 

Po bliższe informacje na temat projektu Bezpieczna Młodzież zwracać się można drogą e-mailową na adres: bezpieczna.mlodziez@dsw.edu.pl