Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Ambasadorzy Dialogu spotkali się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

wydrukuj artykuł

We wtorek 13 lutego 2018r. wrocławska grupa Ambasadorów Dialogu spotkała się, aby podzielić się doświadczeniami z kilkudniowej wizyty studyjnej w Berlinie. W trakcie spotkania poruszone były kwestie różnorodności i integracji społecznej, a także metod przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. W gronie Ambasadorów Dialogu jest ekspert DSW dr Agnieszka Janiak, która wspólnie z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zorganizowała seminarium „Społeczne praktyki włączające – doświadczenia niemieckie pracy z dziećmi i młodzieżą”.


W dniach 31.01-02.02.2018 r. osiem Ambasadorek Dialogu podczas wizyty studyjnej w Berlinie poznało osiem różnych ośrodków, placówek edukacyjnych i inicjatyw społecznych, które działają na rzecz wspierania różnorodność i spójności społecznej. Uczestniczki zapoznały się z berlińskim systemem klas powitalnych dla dzieci i młodzieży ze środowiska uchodźców, szkołą podstawową, zawodową i szkołą kształcenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych, a także programem certyfikacji „Szkoła bez rasizmu, szkoła z odwagą”. Spotkały się również z przedstawicielami takich ośrodków jak instytucja edukacyjna zajmującej się kwalifikacją i doskonaleniem zawodowym, SOS Wioska Dziecięca wraz z centrum rodzinnym i przedszkolem, a także Inicjatywa Krzyżowa, która prowadzi edukację globalną. Dzięki wyjazdowi Ambasadorki poszerzyły wiedzę na temat praktyk międzykulturowych, berlińskiego systemu edukacyjnego, projektów włączających i wspierających partycypację społeczną w duchu otwartości i wartości demokratycznych.

Kontynuacją wizyty w Berlinie było otwarte seminarium „Społeczne praktyki włączające – doświadczenia niemieckie pracy z dziećmi i młodzieżą", które odbyło się we wtorek 13 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych DSW przy ul. Strzegomskiej 47 we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział m.in. dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psychologowie. Wspólnie poszukiwali dobrych praktyk i konkretnych, pragmatycznych zaleceń, jak można mądrze wykorzystać różnorodność kulturową dziecka, by w warunkach migracji stała się i dla dziecka, i dla szkoły zasobem a nie obciążeniem. Przyjrzeli się także, które z poznanych niemieckich praktyk są możliwe do zastosowania w polskiej szkole. Seminarium zapoczątkowało comiesięczny cykl spotkań Ambasadorów Dialogu na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych DSW podczas którego Ambasadorzy będą mogli podzielić się dobrymi (i złymi) praktykami w pracy z uczniem o odmiennym kapitale kulturowym, porozmawiać z ekspertem o jakimś szczególnym wyzwaniu

 

Jako kulturoznawca zajmujący się edukacją wielokulturową miałam możliwość przyjrzeć strategiom włączającym stosowanym w szkołach amerykańskich, kanadyjskich i angielskich. Chcąc rozszerzyć swoje badania na Polskę we Wrocławiu znalazłam wspaniały, godny wspierania i upowszechnienia projekt WCRS – sieć Ambasadorów Dialogu. Obecnie sama stałam się Ambasadorką Dialogu.  DSW uczelnia wyższa, skupiająca badaczy wielokulturowości i kształcąca przyszłych dziennikarzy, pedagogów i psychologów w tym wielu cudzoziemców wydaje się przestrzenią w naturalny sposób otwartą i czekajacą na Ambasadorów Dialogu  Myślę, że istotne jest, ażeby świat nauki przenikał się ze światem społecznych inicjatyw. Chciałabym stworzyć naturalne miejsce spotkań i debat, gdzie wspólnie będziemy mogli analizować potrzeby nauczycieli zajmujących się edukacją wielokulturową, a jednocześnie dzielić się z nimi wynikami badań naukowych, praktykami edukacji włączającej oraz po prostu wspierać ich działania. – podkreśla dr Agnieszka Janiak z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Kim jest Ambasador Dialogu?

 

Ambasador Dialogu jest osobą pracującą w wybranej, wrocławskiej placówce edukacyjnej (np. szkole, przedszkolu, domu kultury). Jest zainteresowany tematyką otwartości, przeciwdziałaniem dyskryminacji, rozwijaniem atmosfery dialogu w swoim otoczeniu. Pełni rolę reprezentanta swojej instytucji, bierze udział w cyklicznych spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), podczas których może wymieniać się dobrymi praktykami z innymi Ambasadorami Dialogu, zdobywać wiedzę i inspiracje do skuteczniejszego działania.