Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

#konferencja: RODO final countdown - nowa jakość w ochronie danych osobowych

wydrukuj artykuł

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. RODO final countdown -nowa jakość w ochronie danych osobowych", która odbędzie się 16 maja 2018r. w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55.

 

POBIERZ BEZPŁATNY BILET NA STRONIE: www.konferencjarodo2018.evenea.pl/

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 • 08:30 - 09:45 Rejestracja Uczestników
 • 10:00 - 10:30 Uroczyste Otwarcie Konferencji, Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
  • Prof. dr hab. Ewa Kurantowicz Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
  • Prof. dr hab. Beata Borowicz-Sierocka, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
 • 10:30 - 11:30 Jarosław Feliński, Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Skala zmian prawa ochrony danych osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) i RODO. Analiza i ocena zasad przetwarzania i zmian organizacyjno-technicznego zabezpieczenia danych osobowych
 • 11:30 - 12:00 Arkadiusz Śpiewakowski, Przedstawiciel SIODO, Realizacja RODO w kontekście nowych zadań ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
 • 12:00 - 12:30 Przerwa 
 • 12:30 - 13:15 dr Tomasz Kuczkowski, Radca Prawny, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a obszary zmian przepisów prawa o ochronie danych osobowych (UODO i RODO)
 • 13:15 - 14.00 Przemysław Frańczak, Przedstawiciel SIODO, Rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności - standaryzacja
 • 14:00 - 14:30 Przerwa 
 • 14:30 - 15:15 Przemysław Kanikowski, Przedstawiciel SIODO, Podstawowe Wymagania dla systemów informatycznych, wymiany informacji i zasad zabezpieczenia danych w świetle RODO i praktyki IT
 • 15:15-15:55 Michał Tuz, Członek Zarządu SIODO, Źródła zagrożeń integralności i poufności danych osobowych wg audytora RODO
 • 16:00 - 16:45 Panel dyskusyjny
 • 16:45 - 17:00 Podsumowanie konferencji

Organizatorzy:

 • Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
 • Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Patronat honorowy:

 • Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, prof. dr hab. Ewa Kurantowicz

Patronat medialny: 

 • Wydawnictwo - "WOLTERS KLUWER"

Oficjalny język konferencji: polski

Komitet naukowy konferencji:

 • prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz - Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • dr Iwona Ładysz - Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • dr Tomasz Lenarczyk - radca prawny, SIODO wykładowca akademicki
 • mgr Jarosław Feliński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
 • mgr Przemysław Olszewski - Dyrektor Biura Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
 • mgr Sebastian Szczerba - radca prawny, Członek Zarządu SIODO wykładowca akademicki
 • mgr Beata Patoka Szurawska - członek Zarządu SIODO

Komitet organizacyjny konferencji:

 • dr Iwona Ładysz - Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych
 • Natalia Bender - Vice Prezes SIODO
 • Przemysław Kanikowski - członek SIODO

Sekretariat Konferencji: 

Dolnośląska Szkoła Wyższa,
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych,
Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, 
ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław, 
tel. 71 355 17 43, e-mail: ibism@dsw.edu.p