Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Studiów Stosowanych

Menu działu

Film: Kolekcja zagrożeń

Film „Kolekcja zagrożeń” jest 25-minutową historią, która niezwykle dosadnie i bez zbędnej cenzury porusza problem przemocy domowej, uzależnień i zagrożeń z jakimi współczesna młodzież może spotkać się na co dzień. Materiał powstał z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy wsparciu Departamentu Edukacji, Biura Promocji Miasta oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Partnerem przedsięwzięcia jest Multikino. Realizacji podjęła się Dolnośląska Szkoła Wyższa, która współfinansuje i koordynuje prace nad filmem. Scenariusz do filmu wyłoniony został w drodze konkursu, przeprowadzonego wśród młodzieży wrocławskich szkół. Reżyserem filmu jest Piotr Żukowski. Nad poziomem merytorycznym czuwali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. 

Uroczysta premiera fabularnego filmu edukacyjnego „Kolekcja zagrożeń” odbyła się 4 grudnia 2014 r. o godzinie 11.00 w Centrum Konferencyjnym DSW przy ul. Strzegomskiej 55. Galę uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

  • Premiera filmu pt. Kolekcja zagrożeń

Fotorelacja
z planu filmowego      Zobacz

Potrzeba wyprodukowania filmu dydaktyczno-edukacyjnego „Kolekcja zagrożeń” pojawiła się po zakończeniu projektu edukacyjno-prewencyjnego zrealizowanego przez Dolnośląską Szkołę Wyższą i Komendę Miejską Policji we Wrocławiu. W pierwszym kwartale 2014 roku Komisariat Wrocław – Stare Miasto Komenda Miejska Policji we Wrocławiu po raz pierwszy zorganizowała dla uczniów wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurs na napisanie scenariusza filmu o różnych typach zagrożeń, które mogą dotknąć młodych ludzi w ich codziennym życiu (w domu, szkole, podwórku, cyberprzestrzeni). Celem przedsięwzięcia było z jednej strony poznanie opinii młodzieży na ten temat, a z drugiej włączenie ich w aktywne działania na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa.

Założeniem twórców była realizacja fabularnego filmu edukacyjnego, poświęconego różnym typom zagrożeń czyhających na młodych ludzi w ich codziennym życiu, który wypełniłby lukę informacyjno-edukacyjną wywołaną zmianami międzypokoleniowymi, kulturowymi, społecznymi, technologicznymi; przyczynił się do zwiększenia świadomości młodych ludzi na temat konkretnych zagrożeń; wpłynął na zmianę postaw, stylu życia młodzieży, ich światopoglądu w kontekście poszczególnych problemów; skłonił młodych do głębszych refleksji na temat ich potrzeb, pragnień i planów życiowych; zainicjował szerszą debatę wśród środowiska akademickiego na temat kontekstów współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

Twórcy filmu:

Film zrealizowany został na podstawie scenariusza uczniów z Elektronicznych Zakładów Naukowych: Lecha Sulkowskiego, Macieja Marciniaka, Karola Ziółkowskiego. W rolach głównych: Tomasz Młynarski, Aleksandra Sakowska,Paweł Płonka. W pozostałych rolach: Izabel Maciuszek, Dariusz Lech, Anna Łubniewska, Tomasz Szulicki, Lech Sulkowski, Mikołaj Kałużny, Katarzyna Pietryka, Tomasz Skrzypniak, Szymon Orłowski. Reżyseria i adaptacja scenariusza: Piotr Żukowski, Paweł Sarbinowski. Producent wykonawczy: Exdart – obrazy bez granic Piotr Żukowski przy współpracy: Wakat TV - Michał Kępiński. Produkcja: Dolnośląska Szkoła Wyższa 2014 przy współpracy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Film objęty został Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia.