Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Studiów Stosowanych

Menu działu

W poniedziałek 9 maja 2016r. odbyła się II edycja otwartej konferencji pt. "Młodzież wobec współczesnych zagrożeń" z udziałem dyrektorów szkól, pedagogów, psychologów, specjalistów ds. bezpieczeństwa w szkołach, przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy dyskutowali na temat zjawiska dopalaczy. Organizatorem wydarzenia był Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych przy współpracy z instytutami Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Pedagogiki Specjalnej DSW.

Celem konferencji jest zainicjowanie szerokiej  debaty wśród uczniów, nauczyciel, pedagogów, terapeutów, rodziców na temat kontekstów współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży  oraz sposobów diagnozowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z nimi. Konferencję zainaugurował  pokaz filmu, który powstał  na podstawie scenariusza napisanego  przez uczniów Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. Kluczowym punktem konferencji była debata społeczna z udziałem ekspertów, dziennikarzy i przedstawicieli środowisk  młodzieżowych, proponowana jako konfrontacja postaw i poglądów młodzieży oraz dorosłych. Debatę poprowadził Dyrektor IBiSM prof. dr hab. Piotr Mickiewicz. Integralną częścią konferencji były również  warsztaty adresowane do młodzieży, nauczycieli i rodziców, prowadzone przez teoretyków i praktyków zaangażowanych w problematykę współczesnych zagrożeń. 

II edycja konferencji  Młodzież wobec współczesnych zagrożeń – jako integralny etap projektu  Bezpieczna młodzież –  ma na celu  podtrzymywanie  i dalsze propagowanie wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów, terapeutów  i rodziców  szerokiej debaty na temat kontekstów współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży  oraz sposobów diagnozowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z nimi.

Tematem szczególnie eksponowanym w ramach aktualnej edycji konferencji będzie zagadnienie niebezpieczeństw wynikających z dostępu młodzieży do substancji odurzających, określanych ogólnie mianem dopalaczy. Kluczowym punktem konferencji była debata społeczna z udziałem ekspertów i przedstawicieli środowisk  młodzieżowych.  Debatę poprowadził  prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW. Debacie towarzyszyły warsztaty adresowane do  młodzieży,  nauczycieli i rodziców, poprowadzone przez teoretyków i praktyków zaangażowanych  w diagnozowanie, profilaktykę i skuteczne przeciwdziałanie sytuacjom wynikającym z ryzykownych zachowań młodzieży. Celem warsztatów było wyposażenie  uczestników w narzędzia pozwalające na aktywne przeciwdziałanie diagnozowanym zagrożeniom.

Zgłosznia na konferencję

 

rekrutacja zakończona

Miejsce i termin konferencji:

Dolnośląska Szkoła Wyższa,
Centrum Konferencyjne,
ul. Strzegomska 55, 
9.05.2016 r., godz. 900-1500