Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Wydział Studiów Stosowanych

Menu działu

Wydział Studiów Stosowanych

 

został utworzony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 1 października 2019 roku w miejsce dwóch dotychczasowych wydziałów: Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Przeobrażenia wynikały ze zmian w szkolnictwie wyższym oraz planów rozwojowych i inwestycyjnych Uczelni.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tytułu profesora i doktora honoris causa, stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika oraz doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji i mediach.

Zajęcia na Wydziale prowadzone są przez uznanych w kraju i zagranicą naukowców, praktyków i specjalistów. Bogata oferta edukacyjna, wielofunkcyjna przestrzeń, multimedialne pracownie i nowoczesne sale dydaktyczne, własne studio telewizyjne i fotograficzne, profesjonalne laboratorium dźwięku, jedna z niewielu w Polsce pracowni motion capture, dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, dostępność dla osób z niepełnosprawnością, oraz bezpłatny parking dla studentów to tylko kilka z atutów Wydziału Studiów Stosowanych.

Wydział jest także miejscem organizacji międzynarodowych konferencji, seminariów oraz licznych wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Realizujemy różnorodne wydarzenia skierowane do studentów, absolwentów, współpracowników oraz mieszkańców Dolnego Śląska. W ramach licznych projektów współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Struktura Wydziału Studiów Stosowanych

 

 

Kolegium Studiów Administracyjnych, Bezpieczeństwa i Technicznych

Kolegium Studiów o Komunikacji Społecznej i Mediach

Kolegium Studiów Pedagogicznych

Kolegium Studiów Psychologicznych

 

Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Pracownia Kształcenia Językowego 

Biuro Karier 

Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Gabinet Diagnozy i Terapii Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju

Dolnośląska Szkoła Wyższa - Miejsce dla Ciebie!

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Kształcimy zgodnie z międzynarodowymi standardami, w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. Nasi studenci korzystają z oferty zagranicznych studiów i praktyk w ramach programu ERASMUS+. Zatrudniamy ponad 200 osobową kadrę. Dyplom naszej Uczelni otrzymało już blisko 31 tys. absolwentów. Jako jedna z niewielu szkół niepaństwowych w Polsce, posiadamy pełne uprawnienia akademickie, dzięki czemu zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu.

Kontakt

Wydział Studiów Stosowanych
ul. Strzegomska 55; 53-611 Wrocław


Asystentki Dziekana Wydziału Studiów Stosowanych
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław (pokój 411)
mail: wss@dsw.edu.pl

mgr Mirosława Chomicz
tel. 71 356 15 11

mgr Maria Rajca
tel. 71 356 15 33, 539670419.


Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych
dr Joanna Minta, prof. DSW
mail: joanna.minta@dsw.edu.pl
 

Prodziekan ds. studentów i współpracy z otoczeniem
dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW
mail: magdalena.czubak-koch@dsw.edu.pl
 
Prodziekan ds. kształcenia
dr Iwona Ładysz
mail: iwona.ladysz@dsw.edu.pl


 
Koordynatorzy dyscyplin naukowych:

Koordynator Dyscypliny Naukowej Pedagogika
dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW
sławomir.krzychala@dsw.edu.pl
tel. 71 356 15 42

 
Koordynator dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW
jan.stasienko@dsw.edu.pl